Osobné poradenstvo

Verzia pre tlač

Sprostredkovanie Svetla Všemohúceho pre uzdravenie duše i tela

Len tomu,
kto sa približuje s dôvernou prosbou,
kto svoju dušu otvorí
v čistej pokore pre prijímanie,
tomu bude poskytnutá pomoc.


Osobné poradenstvo:

Utorok 09:00 - 16:00 Osobné poradenstvo v Poľnom Kesove
Štvrtok 09:00 - 16:00 Osobné poradenstvo v Poľnom Kesove

 

Objednávky na osobné poradenstvo: +421 903 725 876