09 07 03 Znamenia Bytostí Svjetovidovho kruhu

Verzia pre tlač

VynicVynič - Znamenie Panna

Juraj Sitár

 

Najvyšší Všemohúci Triglav prostredníctvom Koledu – svojho služobníka poslal v minulosti zvestovania viacerým národom. Slovania, Číňania, Indovia či Židia si do určitej miery dochovali posolstvá. Snažíme sa  zvestovania od Koledu znovu priniesť a prepájať ich s modernou vedou.. V našom seriáli článkov sa zameriavame na spoznávanie súvislostí duchovného rozvoja človeka s jeho zdravím prostredníctvom Koledovho Daru Slovenom. Je to Dar Koledu ľuďom, ktorí chcú žiť podľa Slova Všemohúceho - Slovenom.

Poznanie Najvyššej Kráľovskej Astrológie je poznaním pôsobenia Bytostí pri tróne Najvyššieho Všemohúceho Triglava: Božej Múdrosti – Barana, Božej Dobroty - Býka, Božej Moci – Leva a Božej Sily – Orla, ktoré sú štyrmi Božími atribútmi – piliermi celého Stvorenia. Ich prepojenie skrze ďalšie Bytosti v jednotlivých úrovniach Stvorenia až k pozemským Zodiakom – kruhom 12 oduševnelých Bytostí, je nádhernou “pavučinou – kostrou – konštrukciou Stvorenia”. Zodiak nie je zvieratník, Zodiak je kruh 12 oduševnelých Bytostí. Tieto Bytosti sprostredkovávajú každý zo štyroch Božích atribútov na trikrát a inšpirujú tým človeka, ako má Božie atribúty do života prinášať, ako ich má zobrazovať a zužitkovávať. Ak sa človek vo svojom duchovnom vývoji o to snaží, tak je zdravý na tele i na duši. Ak človek ochorie na duši, alebo na tele – je mu zobrazené, ktorý Boží atribút prestal používať, alebo ktorý začal zneužívať.

Naši predkovia tieto Bytosti – prepájajúce celé Stvorenie, nazývali Bytosti Božia. Pán Imanuel ich vo svojom Posolstve Grálu nazýva Priame sily Bytostné. Fyzikálne povedané, Svetlo má vlnový a časticový prejav a tieto Bytosti sú Bytosťami vĺn Svetla. Okrem nich sú ešte Bytosti Rodov Božských – Krúživé sily Bytostné – Bytosti častíc Svetla. V Slnečnej sústave medzi najväčšie Krúživé sily Bytostné patria Bytosť Slnka – Cernbog a Bytosti jednotlivých planét.

Cernbog je meno, ktoré dali naši predkovia Bytosti Slnka. Nie je ani čertom, ani čiernym bohom! Jeho pomenovanie vzniklo z pohľadu zhora nadol. Spojenie s najbližšou vyššou úrovňou Stvorenia nad pozemským svetom – s „Druhým svetom“ – s Jemnohmotnosťou – s Belšou (svetlejšou) hmotnosťou, má na starosti Belobog. V našom nižšom – fyzickom svete – v Hrubohmotnosti – v Cernšej (tmavšej) hmotnosti vládne Cernbog. Mužský Cernbog je nádherný, silný a múdry Drak, ktorý „nesie“ Slnko vôkol Galaxie. Naši predkovia k nemu chodili po radu („…môj muž – Slnko je hrozný drak, dám mu najskôr najesť bryndzových halušiek a potom môžeš vykuknúť spod koryta a spýtať sa ho o radu…“). Indovia mu dali meno Akáša, Číňania ho zobrazovali v strede ako najväčšieho z Drakov a Židia mali zakázané ho zobrazovať.

Cernbog spolupôsobí aj pri formovaní energie Znamení. Zodiak Slnečnej sústavy – kruhu 12 oduševnelých Bytostí vĺn Svetla, prináša do Slnečnej sústavy Božie atribúty. Samotná energia jednotlivých Znamení však vzniká spolupôsobením Zodiaku so Ženským a Mužským Cernbogom. Ženský Cernbog – nádherná ženská Bytosť, prijíma impulzy od Zodiaku – kruhu 12 oduševnelých Bytostí vĺn Svetla a sprostredkováva ich Mužskému Cernbogovi – Drakovi. Drak “chrlí oheň” – vysiela žiarenia do 30-stupňových úsekov, ktoré sú na opačnej strane ako stojí 12 oduševnelých Bytosti vĺn Svetla. 12 ohňov Draka je 12 žiarení – je 12 farebných energií jednotlivých Znamení, do ktorých sa planéty Slnečnej sústavy vo svojich krúživých pohyboch postupne „ponárajú“. Krúživé sily Bytostné – Bytosti jednotlivých planét, si vstupom svojej planéty do konkrétneho Znamenia “obliekajú farebný plášť” podľa farby vyžarovania tohto Znamenia a ukazujú človeku, ako má Božie atribúty v živote používať.

Zodiak-drak Zodiak
   

22.8.2016 vstupuje naša planéta Zem do olivovozeleného vyžarovania Znamenia Panna. Bytosť Zodiaku – jedna z 12 oduševnelých Bytostí vĺn Svetla dáva impulz ku vzniku Znamenia Panna. Naši predkovia ju pomenovali Vynič. Táto Bytosť je skutočným Vládcom Znamenia Panna. Vynič učí ľudských duchov ako správne zužitkovávať Božiu Moc v dennodennom živote. Vstupom Zeme do Znamenia Panna prináša Vynič od Najvyššieho Triglava list a hovorí k ľudskému duchu:
„Človeče, dbaj, aby si správne používal Cit! Vzdaj sa seba v prospech druhých, maj dobrú vôľu a budeš vo svojom pôsobení zelený, vzdaj sa seba v prospech druhých, preveruj, či tvoja dobrá vôľa ľuďom naozaj prospieva k duchovnému vzostupu a budeš vo svojom pôsobení fialový! Pracuj v harmonickom spolupôsobení muža a ženy na spoločnom diele! Precíť, že si súčasť Stvorenia, že sám nič nezmôžeš, buď súčasťou celku!“

Jednoducho povedané, ak chceme vždy správne pomôcť, musíme sa naučiť správne používať svoj cit. Meno Vynič symbolizuje strapec hrozna, ktorý vyzerá ako srdce a pozostáva z mnohých guľatých bobuliek – citových prejavov. V základe je strapec zelený, alebo fialový, čo poukazuje na dva kroky ako správne používať cit.

1. krok je vzdať sa sám seba v prospech druhých. Vo vyžarovaní (v aure) takéhoto človeka prevláda zelená farba – dobrosrdečnosť. Môže sa však stať „rohožkou”, do ktorej si každý utrie nohy a povie sa: „pre dobrotu na žobrotu“. Je to vtedy, keď si ešte neuvedomuje, že ak druhému človeku dáva to, čo tento človek chce, nemusí mu pomáhať, ale môže ho „učiť“ lenivosti, nástojčivosti až drzosti, ak súčasne nepožaduje v Božom Zákone vyrovnania protihodnotu za to, čo dal. Aby sme skutočne pomáhali musíme urobiť ešte aj druhý krok.

Ľudia typu „rohožka” pozerajú do minulosti, ale nechápu, kde urobili chybu, keď sa k nim ich deti, alebo niekto komu „všetko dali“ tak nevďačne správajú. Často premýšľajú o minulosti nekonštruktívne, cítia sa ublížení, alebo si vyčítajú. Takíto ľudia mávajú problémy s hrubým črevom. Hypotalamus ovláda prácu hrubého čreva pomocou olivovozeleného vyžarovania Panny. Hrubé črevo je postihnuté, nakoľko človek túto energiu nezvláda, zosilňuje jej účinok a núti tým hrubé črevo pracovať na 150%, črevo sa “nadprácou unaví” a chorľavie. Preto sa v duchovných príčinách chorôb hovorí, že hrubé črevo symbolizuje minulosť a v astromedicíne, že hrubé črevo ovláda Panna. Človek nepočúval Znamenie Vyniča a ochorel. Ak sa človek prehrabáva v minulosti plný jedov, v klkoch hrubého čreva sa mu usadzuje množstvo toxínov, ktoré do jeho krvi zlomocne vyžarujú jedy. Ak je človek v konflikte s niečím z minulosti, hrubé črevo sa zapáli. Ak niečo z minulosti postaví nadovšetko – nepretržite sa tým netvorivo zaoberá, rastie mu nádor na hrubom čreve. Ak sa chce minulosti rýchlo zbaviť, alebo sa od nej rýchlo očistiť, má hemoroidy. Riešenie všetkých týchto problémov spočíva v pochopení a v správnom používaní Znamenia Vyniča.

2. krok, ktorý má človek urobiť, je preverovať, či jeho dobrá vôľa pomáhať naozaj prospieva ľuďom k duchovnému vzostupu – či sú lepší, ušľachtilejší, zdvorilejší, tvorivejší... Ak áno, nemá čo meniť, ak nie, musí zmeniť formu pomoci. Tam, kde bezbreho dával (80 ročná babička nesie 50 ročnému synčekovi o 11:00 raňajôčky do postieľky, pričom ráno mu bola kúpiť pivko a cigaretky zo svojho dôchodku, lebo on chudáčik je nezamestnaný!) a podielal sa tak na lenivosti druhého človeka, ak chce skutočne pomôcť, musí začať vyžadovať, aby toho druhého človeka naučil dávať. Teda stále sa pridržiava prvého kroku – vzdať sa sám seba v prospech druhého, ale formu pomoci mení, aby pomoc bola v zmysle Božieho Zákona vyrovnania. (Syn môj, obed ti urobím, ale z “mamuta”, ktorého prinesieš domov!) Vo vyžarovaní (v aure) takéhoto človeka prevláda fialová farba – duchovná vyspelosť.

Hypotalamus ovláda olivovozeleným vyžarovaním Panny ešte tenké črevo, ktoré symbolizuje prítomnosť i slepé črevo – ktoré sa zapáli, ak sa nám v prítomnosti dostane niečo do slepej uličky a sme s tým v silnom konflikte – sme v bezvýchodiskovej situácii. Ak vieme prijať v prítomnosti láskavú prísnosť ako zákonitý proces, v ktorom dnes žneme to, čo sme v minulosti siali v chcení, myslení, reči a konaní, tenké črevo pracuje správne a prijíma všetky živiny. Ľudia, ktorí v prítomnosti nevedia zo správania svojho okolia prijať upozornenia, že nesprávne dávali, odmietajú prítomnosť so slovami: “Ako mi to mohol urobiť! To si od neho nezaslúžim! To je nespravodlivé!” Ak je človek v konflikte s prítomnosťou, tenké črevo sa zapáli. Ak postaví konflikt s prítomnosťou nadovšetko – stále sa tým netvorivo zaoberá, rastie nádor na tenkom čreve. Ak niečo konkrétne nechce prijať v prítomnosti, tenké črevo „nie je ochotné“ niečo prijať z vitamínov, alebo minerálov a nevstrebáva ich do krvného obehu, aj keď ich pravidelne užívame. Ak chceme mať zdravé tenké črevo, musíme byť ochotní prijať celú prítomnosť a zúžitkovať ju. Tam, kde sme pre dobrotu prišli na žobrotu, musíme zmeniť formu pomoci a nie prestať pomáhať, alebo sa sťažovať!

Ak sme sa naučili správne používať cit – zapracovali sme do svojho života znamenie Vyniča – vo svojom duchovnom vývoji zužitkovávame Božiu Moc, máme dostatok čistého olivovozeleného vyžarovania Znamenia Panna a ovplyvňujeme tým správnu činnosť olivovozelenej čakry (od srdca dopredu), olivovozeleného meridiánu (dráhy dvanástorníka, žlčníka a sleziny) a udržujeme zdravie tenkého, slepého a hrubého čreva.

Vyššie popísané ochorenia tenkého, slepého a hrubého čreva sú väčšinou z nesprávneho – prepätého používania olivovozeleného vyžarovania Znamenia Panna a pri liečbe môžeme použiť správne vyladené farby v zmysle fyzikálnych zákonitostí.

Ak máme veľa olivovozeleného vyžarovania, väčšinou máme súčasne málo doplnkového – komplementárneho – oproti stojaceho fialového vyžarovania. Liečbu prevádzame tak, že sa ožarujeme fialovým svetlom, alebo sa pozeráme na fialovú farbu. Do organizmu vstupuje očami i nervovými zakončeniami v pokožke fialové vyžarovanie, jeho sila v našom organizme stúpa a súčasne klesá sila olivovozeleného vyžarovania, ktoré bolo v prepätí – organizmus sa stabilizuje a uzdravuje.

Liečbu môžeme prevádzať i tak, že si na seba oblečieme biele tričko a naň olivovozelené tričko. Fyzikálne tým odrážame od seba olivovozelené vyžarovanie a kumulujeme v organizme fialové vyžarovanie. Toto liečenie prevádzame za denného svetla, alebo večer svietime pomocou plnospektrálneho zdroju svetla. Biele tričko pod olivovozeleným zabezpečuje plný odraz olivovozeleného vyžarovania – aby olivovozelené tričko nepôsobilo súčasne ako filter, ktorý k nám prepúšťa olivovozelené vyžarovanie.

V prvej polovici Znamenia Panna od 22.8.2016 do 7.9.2016 spolupôsobia s Bytosťou Vynič ešte Bytosti Vietrič a Lipič a v druhej polovici Znamenia Panna od 7.9.2016 do 22.9.2016 Bytosti Solomič a Rojbič. Vietrič hovorí človeku: „Človeče, buď poslom citu! Nauč sa roznášať semienka citu, sú to prejavy tvojho ducha! Vysielaj ich na všetky strany, nech sú ako hlboký dych vetra, aby zušľachťovali celé tvoje okolie! Muži vážte si ženy, z ktorých cit vanie ako blahodárny vánok!“, Lipič hovorí: „Človeče, nájdi si čas na hovory o svojich prežitiach! Muži, zachytávajte to, čo ženy sprostredkovávajú z citu a snažte sa to vyjadriť v obrazoch – v podobenstvách! Ženy, snažte sa správne viesť svojich mužov, aby boli schopní prevádzať vami sprostredkovávané citové záchvevy do obrazov, ktoré si vedia detailnejšie predstaviť ako vy! Spoločne pripodobňujte duchovné deje k pozemským obrazom! Dbajte na rovnováhu medzi citom a rozumom! V kľude si sadnite pod lipami a pozrite, čo môžete robiť lepšie vo svojom živote!“, Solomič hovorí: „Človeče, buď soľou Zeme! To znamená, tvorivo formuj Zem svojím duchom a pretváraj ju do ešte väčšej krásy! Ak chceš harmonicky spolupôsobiť s ostatnými Bytosťami vo Stvorení, udržuj v harmónii svoj cit a rozum! Stoj v hmote pevne nohami na Zemi a hlavou buď vysoko v oblakoch! Udrž sa však pri zemi a neutiekaj sa do snov!“, Rojbič hovorí: „Človeče, nerojči, neunikaj príliš do výšin, ale prinášaj si na Zem prežitia zo snov! Inšpirácie, ktoré si v noci prijal – to, čo si v duchu prežil, snaž sa preniesť cez vodu do hmoty! Voda je nosič – je truhlica, ktorá ukladá informácie! Prežívanie tvojho ducha sú informácie, ktoré prijíma voda tvojho tela a prenáša ich do hmoty! Pomôž si vodou! Uchovávaj stav svojej vody čistý! Udržuj krb svojich myšlienok čistý, udržuj v harmónii cit a rozum – ducha a hmotu, nech sú v rovnováhe! Cez deň buď hlavou vysoko v oblakoch a nohami pevne na zemi! Inšpirácie zo snov si prinášaj so sebou, neunikaj do snov, ale ukotvuj ich na zemi!“ Všetky tieto Bytosti spoločne vedú ľudských duchov k poznaniu zužitkovávania Božej Moci.

V období Znamenia Panna môže ľudský duch na Zemi prežívať jeden z troch najväčších duchovných sviatkov vo Stvorení - sviatok Čistej Ľalie. Je to Slávnosť, kedy Imanuel – Svarog, ako Studnica večná, necháva pretekať Svätým Grálom pomoci do Stvorenia ku podpore úsilia o Čistotu a Spravodlivosť. Irmingard – vzor Čistej ženskosti stojí ako Čistota Božia pred celým ľudstvom prísne a neúprosne vyžadujúca. Ženám, usilujúcim sa o čistotu, sprostredkováva nádherné prúdy síl ku pomoci. Toto dianie je na Zemi možné najintenzívnejšie vnímať okolo 7.septembra.

Sú aj veľmi praktické rady, ktoré Bytosti spolupôsobiace s Bytosťou Vynič dávajú človeku a sú nesmierne dôležité pre telesné zdravie človeka a prevenciu pred chrípkovým ochorením. Znamenie Panna je posledným z polkruhu „kyslých – pretvárajúcich znamení“, ktorých farby vyžarovania sú teplé a nasledujúcim znamením Váh pokračuje polkruh „zásaditých – udržujúcich znamení“, ktorých farby vyžarovania sú studené. Je nutné pripraviť organizmus človeka na energetickú zmenu z horúcich energií znamení Leva a Panny na vlhké energie znamení Váh a Škorpióna.

So vstupom do Znamenia Panna dáva Lipič radu, aby sme dvomi týždňami pitia lipového čaju zabezpečili schladenie rozhorúčených energií nášho organizmu a postupne ich tak preladili na studené energie jesene. V polovici znamenia Panny dáva Rojbič radu, aby sme dvomi týždňami zvýšenej konzumácie rýb zabezpečili dostatok minerálnych látok pre náš organizmus, aby zvládol energetický skok v prírode, ktorý prichádza na Jesennú rovnodennosť vstupom do znamenia Váh 22.9.2016. O Bytostiach znamenia Váh si však pohovoríme v ďalšom článku o mesiac.

 

Pekné prežívanie praje Juraj Sitár.

 

 

Koledov Dar Slovenom

Zo semináru Koledov Dar Slovenom sme pre vás vybrali audio ukážku prednášky "LETO", ktorá  pojednáva o pôsobení Bytostí znamení Lev a Panna.


 

Nové Mesiace Slovenov - Nový Slovenský prírodný kalendár

Aktuálne pôsobenie Bytostí zistíte v ukážke nášho počítačového programu:

Nové Mesiace Slovenov 2