09 05 01 JASPISNÍČEK

Verzia pre tlač

Prečo sú na zemi deti?

Karolínka Sitárová

 

Deti; všetci boli raz deťmi a všetci sa museli učiť.

Nie v škole, ale v živote. Keď ich rodičia zbili,

nebolo to preto, že ich už nemajú radi, ale preto,

že spravili to, čo spraviť nemali a rodičia sa o nich

len báli. Tak ich učia čo je správne a čo nie.

Ale aj deti niekedy učia svojich rodičov čo je správne a čo nie.

 Rodičia a deti sa učia, poučujú a doplňujú navzájom.

Ale aj tak každý sa stále učí, či je veľký či je malý,

a to dovtedy, kým nezomrie. Keď zomrie dieťa,

tak nie preto, že sa stalo hento, toto, tamto...

aj keď je to celkom tak, ale pravda je iná - stalo sa to preto,

lebo sa to dieťa iba obetovalo, aby tým rodičom

len pomohlo. Deti učia rodičov a rodičia deti.

Môže sa stať aj to, že ten istý človek, inak povedané,

duša sa môže narodiť tak, že v minulom živote to bol

napríklad otec a syn a tomu synovi sa môže narodiť jeho otec.

Je to ťažké pochopiť, ale raz to každý pochopí.

 

Raz určite!

 

Karolínka Sitárová