06 07 04 Bytosti prírody

Verzia pre tlač

Koupalo

Koupalo a spolupôsobiace Bytosti prírody

Juraj SitárKoupalo učí ľudských duchov ako správne používať Božiu Dobrotu v dennodennom živote. 20.5.2017 o 22:18 letného času (SELČ) preberá „Vladárske žezlo“ a hovorí k ľudskému duchu: „Človeče, očisti sa skrze svoje prežitia, v napĺňaní svojich povinností získaj rovnováhu medzi citom a rozumom!“
V prvej polovici znamenia Blíženci od 20.5.2017 do 5.6.2017 spolupôsobia s Bytosťou Koupalo ešte Bytosti Plodič a Listvič. V druhej polovici znamenia Blíženci od 5.6.2017 do 21.6.2017 Bytosti Jagodenič a Kvietč.

 

Obdobie Plodiča.

 

Plodič dáva ľudskému duchu Znamenie: „Človeče, choď po správnej ceste, každý krok za Svetlom vedie cez dobré skutky! Zasievaj dobré skutky v chcení, myslení, reči a konaní! Pretav dobré chcenie do plodov na úrovni myšlienok, slov, aj činov! Keď budeš takto žiť vlastným životom, potom budeš mať dobrú žatvu!“

Plodič. Plodmi bytostných je konkrétne ovocie. Aj keď v tejto dobe ešte nie je dozreté, ale už je viditeľne sformované. K žatve je ešte ďaleko – ale k formovaniu plodov je už najvyšší čas. Aj pre ľudských duchov je najvyšší čas ukázať plody ducha. Plodmi ducha sú skutky vo forme chcenia, myslenia, reči a konania („Podľa ich skutkov poznáte ich...“)

Ak sme si na Jar predsavzali napríklad trpezlivosť voči nejakému blízkemu človeku – tak už to musí byť viditeľné. Aj keď to ešte nie je samotná žatva napríklad udobrenie, ale už to musí byť na našich činoch viditeľné. Každý krok za Svetlom ide cez dobré skutky! Tieto skutky za nás však nikto nespraví. Nestačí len dobré chcenie, ak ho v myšlienkach, slovách a činoch nepretavujeme do hmotnosti. Ako hovorieval Pán Ježiš: „Duch je už hotový, ale telo je ešte mdlé!“ Žiarenie Plodiča pomáha ľudskému duchu práve tomuto pretaveniu chcenia do viditeľných plodov!

 

Obdobie Listviča.

 

Listvič dáva ľudskému duchu Znamenie: „Človeče, prinášaj harmóniu do života, buď ako rozkvitnutá príroda! Rozvetvuj svoju dobrú snahu, ako sú rozvetvované žilky na liste!“

Listvič nás nabáda rozvetvovať našu snahu do všetkých strán. Avšak Človeče nezabúdaj, že popri tomto snažení, máš plody tvojej snahy dávať nielen tomu konkrétnemu človeku, ktorého sa týkalo tvoje Jarné predsavzatie, ale dávať ich aj svojmu okoliu – bratovi, šéfovi, susedovi... Svoje plody máš dávať všetkým. Máš ich rozvetvovať ako žilky listu navôkol, na všetky smery. Pretože napríklad tá matka nám nemusí uveriť, napriek novým plodom, ktoré jej dávame, lebo je veľmi ubolená z toho, čo sme jej predtým spravili, a preto nedokáže našu novú snahu hneď prijať, či oceniť. Ale tým, že rozvetvíme plody aj na iných ľudí, tak aj skrze nich to môže na matku pôsobiť a presvedčiť ju. Napriek tomu, že sme pri našich predsavzatiach vždy na niekoho konkrétneho zameraní, máme toto dobré chcenie v predsavzatí prejavovať aj voči všetkým ostatným bytostiam. Dokonca ich stačí vyslať čo i len v myšlienkach – a oni si rezonanciou samé nájdu adresátov. Tým vôbec neubudne zo sily pre pôvodne určeného človeka – podobne, ako v galérii neubudne z obrazu počtom naň hľadiacich ľudí. Príjemca – adresát však musí mať vnútornú pokoru, aby mohol takúto pomoc od nás prijať, a preto sme často smutní a sklamaní, ak to náš adresát dosiaľ nechce, alebo nevie prijať.

Listvič teda upozorňuje, že predsavzatie k dobrému chceniu nikdy nerobíme zbytočne. Robíme to vždy zároveň aj pre mnohých iných, pretože aj zdanlivo triviálne problémy ako riešime my s našim adresátom, rieši v tej chvíli tisíc iných ľudí na zemi. Títo môžu čerpať poznanie i povzbudenie z našich plodov práce – ak v pokore chcú pomôcť blížnemu. Každý človek môže takto pôsobiť v určitom zmysle, v určitej časti, či čiastočke pre dozrievanie celku – ako správne spieval Werich: „Ten delá to a ten zas tohle a spolu dohromady udělají moc!“

 

Obdobie Jagodeniča.

 

Jagodenič dáva ľudskému duchu Znamenie: „Človeče, prinášaj medzi ľudí viac lásky! Všetko, čo robíš, „vyfarbi“! Vnášaj do všetkého niečo naviac! Tým niečím naviac je Láska!“

Jagodenič prináša do nášho snaženia ešte niečo naviac. Ak by napríklad hmotným snažením bolo vyprodukovanie vína, tak Jagodeničovim prídavkom naviac by bol „buket“ vína. Aj u chuti ovocia poznáme ten rozdiel, kedy sa nám len zdá, že jahoda je červená a zrelá, ale keď ju ochutnáme, zistíme, že to ešte nie je ono a kedy nás naopak skutočne po zahryznutí naplní tá plná a výrazná jahodová chuť a vôňa. Jednoducho, po zahryznutí cítime, či tam je, alebo nie je to, čo tam má byť. Teda Jagodenič prináša buket nielen ovociu, ale i nášmu snaženiu.

Jagodenič nás nabáda, aby sme dali prídavok do našich plodov. Čo môžeme dať naviac do nášho duchovného plodu, do nášho snaženia? Lásku!

Je veľký rozdiel v konkrétnej situácii, keď máme pravdu, či blížnemu túto pravdu obúchame o hlavu a presadíme ju, alebo ho k tejto pravde s láskou a pochopením postupne privedieme. Je v tom veľký rozdiel a to je To, niečo naviac...

 

Obdobie Kvietča.

 

Kvietč dáva ľudskému duchu Znamenie: „Človeče, pozeraj šťastne nahor ku Svetlu ako kvietok so všetkou svojou láskou, vďakou a úsilím o krásu! Šťastie nájdeš len vo Svetle!“

 Kvietč v máji (květnu) dopĺňa výzvu Jagodeniča usmernením: „Človeče pamätaj, že celú tvoju snahu o plody (s prídavkom lásky, z ktorej ti z lásky v Zákonoch Božích príde prebohatá žatva), máš robiť ako vďaku Všemohúcemu! Vďaku z radosti, že smieš sprostredkovávať!“ Vďaku za to, že to všetko je tak úžasne naprojektované, aby sme napriek našim chybám mali stále možnosť opravy. Vďaku máme vedome vysielať nahor. Ona dosiahne výšku podľa svojej čistoty.

„Človeče, máš byť vždy v rozpoložení ako kvietok. V celej tvojej snahe máš pozerať nahor na slnko a otáčať sa za ním! Tvojim slnkom je však Všemohúci!“ Taký má byť ľudský duch. Pretože Silou Všemohúceho vznikol, z Jeho sily a milosti vykonáva všetko vo Stvorení, a preto má hlavou vzhliadať nahor k Nemu, k Jeho Svetlu.

 

Pekné prežívanie praje Juraj Sitár.

 

Koledov Dar Slovenom

Zo semináru Koledov Dar Slovenom sme pre vás vybrali audio ukážku prednášky "PREDLETIE", ktorá  pojednáva o pôsobení Bytostí znamení Blíženci a Rak.


 

Nové Mesiace Slovenov - Nový Slovenský prírodný kalendár

Aktuálne pôsobenie Bytostí zistíte v ukážke nášho počítačového programu:

Nové Mesiace Slovenov 2